Är CBD beroendeframkallande

Är CBD beroendeframkallande

Tidig vetenskaplig forskning antyder att CBD kan påverka symptom från en värd av tillstånd. Även om cannabinoiden har blivit otroligt populär, så ifrågasätter en del användare dess säkerhet. En vanlig fråga vi ofta hör är: "Är CBD beroendeframkallande?". Ta reda på svaret nedan.

Är CBD beroendeframkallande?

För att svara kort: nej. CBD producerar inget beroendeframkallande beteende bland den stora majoriteten av människor. Även Världshälsoorganisationen har dragit slutsatsen att CBD i stort sett inte producerar någon missbrukspotential.

Dock förstår vi varför människor ofta ställer denna fråga. CBD, likt de flesta fytocannabinoider, utvinns från cannabisplantan. Mer specifikt så kommer CBD från industriell hampa, som måste innehålla mindre än 0,2% THC enligt EU-lag. THC är den psykoaktiva komponenten som producerar det "rus" som är associerat till marijuana.

De som är nya inom cannabisvärlden och hampa kan lätt gå vilse bland all information. De blandar ofta ihop effekterna av CBD med de från THC-rik cannabis.

Så påverkar THC och CBD kroppen

THC producerar dess psykoaktiva effekter genom att aktivera CB1-receptorer i det centrala nervsystemet. Denna åtgärdsmekanism agerar med dopaminsystemet och påverkar belöningssökande beteende, och kan således trigga en beroendecykel hos en del användare.

I motsats så aktiverar inte CBD det endocannabinoida systemets receptorer direkt och det producerar inte heller psykoaktiva effekter. Faktum är att CBD tros minska THC:s förmåga att binda till och aktivera CB1-receptorer. Totalt sett, trots att de nästan är identiska tvillingar på en molekylär nivå, så producerar CBD och THC helt olika effekter. Även om de flesta CBD-produkter—med undantag av rena CBD-kristaller—innehåller lite THC, så är det så små mängder att de inte producerar några psykoaktiva effekter alls.

Forskning publicerad i tidskriften Current Drug Safety undersökte säkerheten och biverkningarna av cannabidiol. Frekventa doser på upp till 1500 mg/dag med CBD var väl tolererade bland människor. I motsats till THC, orsakade CBD inga förändringar i hjärtfrekvens, blodtryck eller kroppstemperatur.

Är CBD beroendeframkallande

CBD och beroende—stödjande forskning

Det starkast underlaget gällande CBD:s beroendeframkallande potential, eller bristen på den, kommer i form av en missbrukspotential-analys i tidskriften Epilepsy & Behavior. Den slumpmässiga, dubbelblinda och kontrollerade undersökningen granskade missbrukspotentialen av CBD hos rekreationella droganvändare.

Forskarna administrerade ytterst renade doser av CBD (750, 1500, och 4500 mg) till frivilliga i enskilda orala doser. Cannabinoiden jämfördes med doser av ångestläkemedlet alprazolam (2 mg), den syntetiska cannabinoiden dronabinol (10 och 30 mg), samt placebo. De frivilliga fick sedan bedöma värden såsom “Drug-Liking” med hjälp av en visuell, analog skala.

Resultaten visade liknande resultat mellan CBD och placebo. Forskarna hävdade att administreringen av en terapeutisk dos av CBD (750 mg) visade en avsevärt låg missbrukspotential. De högre doserna på 1500 och 4500 mg visade annorlunda effekter än placebo, men fortfarande mindre än de andra läkemedel som var involverade i studien.

Produktsökare