CBD och aptit: Kommer CBD göra dig hungrig?

På grund av CBD:s koppling till cannabisplantan, är "matlusten" det första folk tenderar att tänka på när det kommer till CBD och aptit. Anekdotiska rapporter om effekterna av CBD och aptit varierar, vilket gör det oklart om exakt vad som sker. I denna artikel kommer vi utforska om CBD verkar som en aptitstimulant, dämpare eller något mer komplext.

CBD och aptit: Kommer CBD göra dig hungrig?

Förstå cannabis: THC vs. CBD

Cannabis innehåller över 400 olika aktiva föreningar, varav ett dussintal är cannabinoider. De två mest framträdande cannabinoiderna i cannabis är THC och CBD. Den förstnämnda är den huvudsakliga berusande föreningen som finns i marijuana och levererar effekter genom att binda direkt med CB1-receptorerna i hjärnan och i kroppen.

CBD, å andra sidan, är en icke-berusande förening som har mindre samhörighet med CB1- och CB2-receptorer. Istället arbetar CBD med att aktivera över 60 olika molekylära vägar, och det är detta som ger den potentialen att ha så varierade effekter.

De aptit-stimulerande effekterna vi associerar med cannabis orsakas av THC. Även om vi till fullo fortfarande inte förstår hur THC har en sådan kraftfull hungersframkallande förmåga, antyder forskning att THC ökar produktionen av ghrelin (ett hormon som främjar matlusten) när det binder till CB1-receptorer.

Då CBD inte binder till CB1-receptorer, har den inte samma aptitstimulerande effekter. Dock kan CBD påverka vår aptit på indirekta sätt.

Det endocannabinoida systemet och hunger

Det endocannabinoida systemet är ett komplext, reglerande system som medlar flera olika kroppsliga processer, inklusive de som är kopplade till aptit, illamående och metabolism.

I dagsläget är vår förståelse av det endocannabinoida systemet fortfarande i sin linda. Det var först på 1940-talet som THC upptäcktes, och bara några år senare lärde sig forskare att människor faktiskt producerar sina egna cannabinoider och har ett endocannabinoid system.

Idag vet vi att aktivering av CB1-receptorer ökar hungern medan blockering av denna receptor kan minska aptiten. Vi vet även att det endocannabinoida systemet påverkar neurotransmittor-signaler (såsom dopamin) och kan därför påverka vårt belöningssystem och önskan att äta.

Stimulerar eller dämpar CBD vår aptit?

Forskning visar att CBD kan påverka neurotransmittorer som serotonin, som även spelar en viktig roll i regleringen av aptit och illamående.

År 2012 publicerade, The British Journal of Pharmacology en studie som tittade på effekterna av CBD på illamående och aptit. Studien utfördes på labb-råttor och näbbmöss som gavs olika föreningar som nikotin, litiumklorid och cisplatin för att framkalla illamående och kräkningar. Resultatet visade att genom att ge djuren CBD, minskades symptomen på illamående och kräkning (som konditionerat gapande) som framkallats av alla dessa substanser.

För att bättre förstå dessa effekter, gav forskarna djuren en substans som blockerade serotoninreceptorer i dorsal raphe nucleus, en del av hjärnstammen som spelar en viktig roll för att hantera illamående och kräkning. Genom att blockera dessa receptorer omvändes effekterna av CBD, vilket tyder på att CBD påverkar illamående och kräkning genom att aktivera serotoninreceptorerna.

En annan studie som publicerades i samma tidskrift ett år senare visade att CBDA, en föregångare till CBD, hade liknande effekter och en ännu högre samhörighet till serotoninreceptorer. Därför antyder forskning att CBD och CBDA kan boosta aptit indirekt genom att minska illamående.

Dock argumenterar annan forskning för att CBD även kan verka som en aptitdämpare—till exempel genom att blockera CB1-receptorer. En studie från 2012 som publicerats i the journal of Psychopharmacology testade effekterna av CBD och råttors ätmönster. Studien upptäckte att CBD kraftigt minskade mängden mat som djuren konsumerade, medan CBN (cannabinol) ökade utfodringen.

Forskning antyder även att CBD kan hjälpa till att lugna inflammationsrelaterade problem i hela mag-tarmkanalen. En studie från 2011 som publicerades i PLOS One upptäckte att CBD kunde minska tarminflammation. Annan forskning teoretiserar att CBD startar dessa effekter genom att aktivera TPRV- (eller vanilloid) receptorerna i mag-tarmkanalen. Dessa receptorer spelar en väldigt central roll i inflammatoriska processer såväl som smärtsignalering, som båda är kopplade till aptit.

CBD och aptit: Kommer CBD göra dig hungrig?

CBD: det finns fortfarande mycket att lära

CBD är en väldigt komplex förening, och det endocannabinoida systemet är lika komplext. Dessvärre är vår förståelse för de båda fortfarande bara i ett tidigt stadium.

Det vi dock vet är att CBD inte binder till CB1-receptorer som THC gör, vilket innebär att den inte framkallar hunger på samma sätt eller orsaka en "matlust". Trots det antyder forskning att CBD kan komma att påverka aptit, men på mer indirekta sätt, som genom att lindra illamående, inflammation, med mera.

Å andra sidan finns det en del forskning som argumenterar för att CBD kan verka som en aptitdämpare. För nu, är det viktigt att inse att vårt förhållande till mat är lika emotionellt som det är fysiskt, och att CBD kan komma att påverka aptiten på olika sätt hos olika personer.

Produktsökare