De potentiella biverkningarna av CBD

Har CBD några biverkningar?

CBD är ett extremt populärt näringstillskott som utövar ett antal fördelaktiga farmakologiska effekter. Föreningen, som klassas som en cannabinoid, produceras i cannabisplantan och är inte berusningsframkallande. CBD uppvisar en god säkerhetsprofil hos människor, är oftast väl tolererad, och uppvisar inga effekter som indikerar på möjligheten till missbruk eller fysiskt beroende. Forskning har även visat att cannabinoiden har liten till ingen effekt på fysiologiska parametrar såsom hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur. En del av denna forskning är emellertid ifrågasatt, som vi snart ska få se.

Biverkningar av CBD

Precis som varje vitamin, mineral och örttillskott, är CBD känd för att orsaka vissa biverkningar. Alla substanser har potentialen att påverka olika individer på olika sätt. Innan du börjar ta CBD som en del av din dagliga rutin, är det viktigt att vara medveten om möjliga biverkningar. Det rekommenderas att du diskuterar med din läkare innan för att säkerställa att det är rätt beslut för dig.

Du kan komma att uppleva torr mun efter du tagit CBD

CBD har potential att orsaka torr mun, även om administreringsmetoden inte har något att göra med rökning eller vejpning. Faktum är att CBD orsakar torr mun via dess interaktion med det endocannabinoida systemet. Genom att påverka cannabinoidreceptorer på salivkörtlarna, minskas utsöndringen av saliv, vilket i sin tur orsakar torr mun. Även om detta kan kännas obekvämt, är det enkelt att lösa genom att bära med sig en flaska vatten eller juice efter att du tagit CBD.

Har CBD några biverkningar?

CBD har potentialen att sänka blodtryck

Sa vi inte nyss att CBD inte har någon effekt på blodtryck? Studier verkar visa att även om CBD inte orsakar några stora eller upprätthållande förändringar i blodtryck, kan det bidra till en temporär reduktion. För de flesta människor kommer denna förändring gå obemärkt förbi; men för de med vissa hälsotillstånd kan en obetydlig sänkning av blodtrycket bli tydligt.

Att ta CBD kan göra dig yr eller trött

Andra rapporterade biverkningar av CBD inkluderar yrsel och dåsighet. En del användare hävdar att de känner sig piggare och mer vakna efter att ha administrerat en dos, medan andra börjar känna sig mer avslappnade och trötta. På samma sätt rapporterar en del användare att de känner sig yra, vilket kan bero på den lätta sänkningen av blodtrycket. På grund av dessa potentiella biverkningar, är det viktigt för användare att börja med små doser och öka gradvis efter att de sett hur just de påverkas av CBD. Det är även smart att undvika att köra bil eller jobba med tungt maskineri de första gångerna efter du tagit CBD.

CBD kan interagera med receptbelagda läkemedel

En uppsats från 2017 hävdar att CBD kan komma att orsaka en rad biverkningar när det tas i kombination med vissa farmaceutiska läkemedel. Detta då cannabinoiden interagerar med läkemedels-metaboliserande enzymer, inklusive de som tillhör den cytokroma P450-familjen. När CBD metaboliseras av P450, slutar det i huvudsak med att enzymerna förskjuts och de hindras från att metabolisera andra läkemedel. Detta kan resultera i att högre nivåer av andra läkemedel blir kvar i kroppen under längre perioder. Individer som tar läkemedel bör konsultera sin läkare innan de tar CBD. För mer information om CBD och P450-enzymet konsultera vår blogg i ämnet.

CBD och potentiella biverkningar - slutsats

Större delen av den aktuella forskningen om de potentiella biverkningarna av CBD är resultatet av in vitro- (involverar celler) och djurbaserade studier. Mer mänsklig forskning behövs för att komma till exakta slutsatser gällande biverkningarna av CBD, särskilt inom ifrågasatta domäner som de som nämns ovan. En uppsats som publicerades i tidskriften Cannabis and Cannabinoid Research diskuterar problemet med att jämföra resultat i djur- och människoforskning. Hos människor administreras CBD ofta oralt eller via inhalering. Hos gnagare administreras CBD oralt eller via injektion.

Dessutom skiljer sig blodkoncentrationerna av CBD i människor och gnagare vid oral administrering. Även om samma blodkoncentrationer uppnås mellan arter, kan CBD komma att ha varierande biologiska effekter. Hittills är säkerhetsprofilen för CBD hög; dock är det vitalt med djupare forskning på människan.

Produktsökare