Hur länge stannar CBD i ditt system?

Hur länge stannar CBD i ditt system?

CBD ökar allt mer i popularitet. Och då allt fler människor använder CBD-tillskott, har många frågor uppkommit berörande hur länge substansen stannar i kroppen efter användning. Här nedan kommer vi förklara hur kroppen processar CBD, dess halveringstid och mycket mer.

Så fungerar CBD

CBD fungerar primärt genom att interagera med det endocannabinoida systemet, ett reglerande system som gör att kroppen fungerar optimalt. Till skillnad från andra cannabinoider binder inte CBD direkt till endocannabinoida receptorer. Istället interagerar det med en variation av receptorer runt om i kroppen för att leverera dess unika effekter.

CBD kan tas på en rad olika sätt, där administreringsmetoden spelar en viktig roll för hur föreningen metaboliseras. Om du exempelvis tar CBD oralt, måste det passera genom matsmältningssystemet. Om det tas sublingualt (under tungan) eller inhaleras via en vejp-penna, kan föreningen istället hoppa över matsmältningssystemet och påbörja processen snabbare.

Väl absorberat i kroppen, transporteras CBD till levern där det metaboliseras till en variation av föreningar som dina celler kan använda. Denna metabolism utförs av en grupp enzymer kända som cytokrom P450, som även ansvarar för metabolisering av cirka 60% av alla läkemedel som finns på marknaden.

Från levern transporteras CBD-metaboliterna runt i kroppen, där de kan interagera med en stor mängd receptorer.

Studier testar halveringstiden för CBD hos människor

År 1991 valde en grupp forskare från College of Pharmacy på University of Arizona Health Sciences Center att testa CBD på 14 patienter med Huntingtons sjukdom. Patienterna gavs doser på cirka 700 mg CBD per dag under 6 veckor. Notera att dessa doser är betydligt högre än den rekommenderade standarddosen.

Forskarna använde sedan en analys för att kvantitativt mäta förekomsten och funktionaliteten av CBD i deltagarnas kroppar. Under behandlingen på 6 veckor uppmättes CBD-nivåer i patienternas plasma på mellan 5,9–11,2 ng/ml. En vecka efter behandlingen avslutades, var den genomsnittliga blodplasmanivån ungefär 1,5 ng/ml. Efter det var CBD praktiskt taget inte upptäckt i kroppen. Baserat på dessa resultat, bestämde forskarna att halveringstiden på CBD är mellan 2-5 dagar.

Hur länge stannar CBD i ditt system?

Vad är halveringstid?

Halveringstiden är den term som används för att mäta den tid en förening stannar i kroppen. Den beräknas genom att mäta föreningens metaboliter i blodplasman. Från blodplasman avlägsnas antingen läkemedelsmetaboliter från kroppen eller translokeras till en annan typ av kroppsvätska.

Halveringstid mäts vanligtvis genom att administrera en enkel dos av en förening, för att sedan regelbundet testa blodplasma för spår efter läkemedlet. Mängden läkemedel i plasman kommer vanligtvis öka, nå en topp och sedan börja minska. Halveringstid hänvisar till den tid det tar för läkemedlets plasmakoncentration att minska till hälften.

Vad är halveringstiden för CBD?

Dessvärre är inte den exakta halveringstiden för CBD 100 % fastställd. Studien som nämndes ovan antydde exempelvis att CBD hade en halveringstid på 2-5 dagar, men denna studie använde sig av extremt höga dagliga doser av CBD (700 mg, vilket motsvarar en hel flaska med 30 ml av 2% CBD-olja).

En annan studie som publicerades år 1986 i journal of Biomedical and Environmental Mass Spectrometry antyder att halveringstiden för CBD endast är mellan 18-35 timmar, beroende på administreringsmetod.

Studien bestod av 5 unga män som gavs ungefär 20 mg CBD antingen intravenöst eller via rökning. Efter administration, övervakade forskarna deltagarnas blodplasmanivåer i 72 timmar. Baserat på deras upptäckter, fastställde de att CBD har en halveringstid på cirka 27-35 timmar när det röktes och 18-30 timmar när det administrerades intravenöst.

Vad påverkar halveringstiden av CBD?

Alltid när man pratar om en förenings metabolism, är det viktigt att inse att allas kroppar skiljer sig lite från varandra, och det finns ett flertal faktorer som kan påverka din kropps förmåga att processa föreningar som CBD.

Dessa inkluderar:

- Kroppsvikt
- Metabolismeffektivitet
- Konsumtionsmetod
- Mängd CBD konsumerad
- Renhet och styrka på oljan/tillskottet man använder
- CBD:ns biotillgänglighet (som kan skilja sig beroende på administreringsmetod)

Hur länge stannar CBD i ditt system — slutsats

CBD är en väldigt unik och komplex förening som kan påverka alla någorlunda olika. Dessvärre har studier ännu inte kunnat precisera den exakta halveringstiden på cannabidiol. Baserat på de två studierna som nämns ovan, kan halveringstiden på CBD beräknas vara mellan 18-35 timmar. Andra studier som inte nämns här antyder att halveringstiden för en enkel dos med CBD kan vara mellan 1-2 dagar.

Men kom ihåg att dessa siffror endast är uppskattningar. Som vi nämnde tidigare är det många faktorer som kan påverka den grad som din kropp processar och metaboliserar föreningar som CBD. Men tills dess att ytterligare studier granskar halveringstiden för cannabidiol, är dessa siffror det närmaste vi har just nu.

Produktsökare