Är det möjligt att resa med CBD?

Internationellt resande har blivit mer prisvärt och tillgängligt än någonsin. Men för de som förlitar sig på CBD (cannabidiol), kan internationellt resande vara problematiskt. De som inte kan lämna sin CBD hemma måste verkligen noggrant se över lagar och bestämmelser och ha dem i åtanke när man reser med CBD.

CBD:s laglighet

CBD:s laglighet i det land du reser till är den absolut viktigaste faktorn att ha i åtanke. I dagens läge har flera länder runt om i världen på ett effektivt sätt legaliserat både rekreationell och medicinsk cannabis i alla dess olika former. Dock måste europeiska resenärer vara försiktiga när de ska ta sig fram bland kontinentens otaliga lagar. Eftersom cannabidiols laglighet skiljer sig från land till land, måste europeiska resenärer noggrant granska och förstå lagarna för det land man reser till.

Det säkraste sättet att ta reda på om CBD är lagligt i det land du reser till är genom att prata med deras tullverk eller officiella ambassad. Du kan i vissa fall även få hjälp av flygbolags- eller flygplatspersonal. Då CBD får en ökad acceptans över hela världen, är lagarna föremål för förändring, så att kolla dem regelbundet är en bra idé.

Opiumlagen och Schengenavtalet

Om du avser att resa med CBD till ett land inom Schengen, kan du komma att behöva ett Schengencertifikat. Det kan bli juridiska följder om ett tillskott eller ett läkemedel som faller under Opiumlagen transporteras till ett av dessa länder.

Läkemedel som faller under kontroll för Opiumlagen inkluderar starka smärtstillande, starka sömn- eller ångestdämpande läkemedel (som valium eller seresta), läkemedel för ADHD (som ritalin eller concerta), och medicinsk cannabis.

Om du planerar att resa med någon av dessa substanser, kommer du behöva en Schengendeklaration. Denna deklaration, som måste undertecknas av läkare, konstaterar att läkemedlet behövs och måste vara i din ägo. Medicinska Schengencertifikat är vanligtvis giltiga i upp till 30 dagar och är föremål för en mängd andra villkor. Det är väldigt viktigt att du gör din forskning och ser till att allt är i sin ordning innan du reser.

Vikten av varumärkesärlighet och rykte

I de flesta fall är CBD säkert att ha med sig i Europa så länge det innehåller mindre än 0,2% THC. Denna siffra valdes då det är den mängden naturligt förekommande THC i industriell hampa. Även om denna exakta tröskel kan variera från land till land, anses 0,2% vara tillräckligt lågt för att vara säkert överallt. Men hur kan man med säkerhet veta att CBD-produkterna innehåller mindre än 0,2% THC?

De flesta CBD-produkter kommer tydligt visa sitt cannabinoidinnehåll. Dessutom kommer de vanligtvis peka på det faktum att deras produkt är under den lagliga tröskeln för THC-innehåll. Men utan labb-tester av tredje part finns det verkligen inget sätt att veta om det stämmer eller ej.

Därför är det viktigt att endast resa med CBD-produkter som är producerade av ett ansett och pålitligt märke. Transparenta varumärken som Cibdol kommer alltid tillhandahålla dig med testresultat för att bevisa sina påståenden. Det är helt enkelt lättare att resa med ett varumärke som du kan lite på när det kommer till att producera laglig CBD.

Nordamerika

I USA har bestämmelserna för CBD fastställts av DEA (Drug Enforcement Agency). I USA anses en CBD-produkt vara laglig om den innehåller mindre än 0,3% THC. Många resenärer har rapporterat att de fått passera med små skillnader, med TSA-bestämmelser kräver att alla representanter ska rapportera alla möjliga överträdelser till rättsväsendet.

Dock kan det vara så att lagarna i vissa amerikanska stater går i konflikt med federal lag. Därför är det alltid en bra idé att granska de lokala lagarna för den specifika stat du reser till.

Eftersom både medicinsk och rekreationell cannabis har legaliserats i Kanada, finns det ingen begränsning för mängden THC en laglig CBD-produkt kan innehålla. Du kan resa säkert med upp till 30 dagars förbrukning av CBD. Dock kommer oljor som tas ombord på flyget vara föremål för flygbolagens vätskebegränsning (vanligtvis 100 ml i Kanada).

Slutsats för resande med CBD

Om du reser i Europa bör du se till att endast transportera CBD-produkter som innehåller mindre än 0,2% THC. Om du reser inom USA, bör du endast transportera CBD-produkter som innehåller mindre än 0,3% THC och se till att du inte bryter mot statliga lagar.

Produktsökare