Kan du ta CBD och dricka alkohol?

Om du konsumerar CBD regelbundet, särskilt av terapeutiska anledningar, kanske du undrar om det är säkert att blanda med alkohol. Det korta svaret är ja, det är det. Dock är det långa svaret mer komplext.

Trots att forskningen på att blanda alkohol och CBD är sparsam, tror forskare att de två substanserna definitivt interagerar. Dessutom tror en del experter att de, då de bådas bedövande effekter är snarlika, faktiskt kan komma att förstärka varandra och göra den totala upplevelsen mer intensiv.

Kan du ta CBD och dricka alkohol?

Är det säkert att konsumera CBD och alkohol samtidigt?

Om du planerar att gå ut och ta några drinkar i helgen, kan du då fortfarande ta din dagliga CBD? Enligt medicinsk forskning kan man ta CBD under påverkan av alkohol utan att de ger några förvärrade risker.

En studie från 1979 som publicerades i Journal of Psychopharmacology noterade väldigt få skillnader mellan testpersoner som administrerades CBD och alkohol, och de som administrerade bara alkohol. Studien upptäckte att båda grupper visade "betydande försämringar av motoriska och psykomotoriska föreställningar” och “överskattning av tid". Med andra ord, båda grupper verkade lika hämmade och försämrade.

Dock blev en skillnad tydlig när forskare tittade närmre på de båda gruppers blodprov. Trots den liknande nivån av försämring, hade gruppen som fick båda substanser tydligt lägre alkoholnivåer.

Trots att CBD kan komma att sänka din blodalkoholnivå, är det inte säkrare att agera obetänksamt, konsumera mer alkohol eller köra någon typ av motorfordon under påverkan. Som noterades i studien, kan du förvänta att alkohol påverkar dig på samma sätt, om inte mer, när du konsumerar det samtidigt som CBD. Cannabidiol minskar helt enkelt inte risken för negativa biverkningar eller konsekvenser när man konsumerar alkohol.

Vad händer om man blandar CBD och alkohol?

Eftersom både cannabis och alkohol är lugnande medel, intensifieras ofta de avslappnande, bortdomnade och bedövande effekterna från båda substanser när de konsumeras tillsammans. Även om CBD inte är sinnesförändrande, kan dess subtilt lugnande effekter fortfarande blandas med alkohol på ett sätt som förstärker dem.

I allmänhet, bör du förvänta dig att alkoholens effekter blir mer intensiva om du konsumerar den inom 4-8 timmar från det att du konsumerar CBD. Att tillåta CBD och alkohol att interagera, kommer resultera i en större förlust av hämningar, en större förlust av kontroll och en större förlust av motorik. Kort sagt, effekterna av att konsumera båda samtidigt kommer bli mer intensivt än de som produceras genom att endast konsumera en.

Kan du ta CBD och dricka alkohol?

Kan CBD lindra alkoholskada?

I väldigt liten grad tror forskare att CBD kan komma att hjälpa till att mildra en del av den skada som alkohol åsamkar kroppen. Djurstudier visar att CBD kan komma att ge skydd från både neurodegenerering och leverskada.

En studie från 2014 som publicerades i Journal of Free Radical Biology & Medicine studerade effekterna av CBD och alkoholinducerad leversteatos, även känd som fettlever-sjukdom, på möss. Forskare upptäckte att CBD kunde förhindra akut alkoholinducerad leverskada, potentiellt på grund av dess förmåga att förhindra ökningar av oxidativ stress och minskningar i autofagi, vanligtvis orsakad av alkohol.

Dessutom tror forskare att CBD kan komma att vara till hjälp vid alkoholanvändningsstörningar (AUD) och alkoholism. En granskning från 2019 av djur- och människostudier upptäckte att CBD kunde reducera "signalframkallande och stressframkallande alkoholsökande-beteende". Administrering av CBD resulterade även i en minskning av "abstinensframkallade kramper" och en förbättring i förmågan att fördröja belöning. Det verkar som att CBD kan kunna hjälpa till att minska både de fysiska och mentala orsakerna som resulterar i alkoholbegär och återfall.

CBD och alkohol—det är komplicerat

Av det vi vet hittills, verkar det som om en blandning av CBD och alkohol har potentialen att förstärka karakteristiska effekter. Med det sagt, har CBD hittat sin väg in i flera alkoholdryckeslinjer, särskilt öl, där det åtnjuter en stabil position på den Nordamerikanska marknaden. Då forskning fortfarande måste utforska relationen mellan olika doser av CBD och alkohol, kommer vi inte ge några förslag på kombinerad användning. Men om du är intresserad av att läsa mer om att blanda dessa två substanser, så börja med att prata med din läkare.

Produktsökare