Kan du ta CBD tillsammans med andra läkemedel?

I dagens moderna tidsålder, är det inte ovanligt för oss att ta en variation av olika läkemedel. Med tanke på CBD:s påverkan på flera biologiska system, är det ett viktigt ämne att ta upp gällande hur det kan tas tillsammans med vanliga läkemedel. Fortsätt läsa för att få mer information.

Kan du ta CBD tillsammans med andra läkemedel?

Aktuell forskning visar att CBD har en utmärkt säkerhetsrapport.

De olika sätten som CBD kan främja kroppen fortsätter att avslöjas, men en faktor förblir konstant—föreningens lovande säkerhetsrapport. CBD är väl tolererad, även i doser på upp till 160 mg om dagen med minimala biverkningar. För att sätta det i perspektiv, motsvarar en genomsnittlig dos  med CBD-olja på 3-4 droppar, tre gånger om dagen cirka 42 mg/dag (baserat på Cibdols CBD-olja på 10 %).

Vidare har föreningen blivit erkänd för att besitta en god säkerhetsnivå av Världshälsoorganisationen efter att de genomfört en fördjupad granskning. Deras slutsats av aktuell CBD-forskning var följande:

“CBD är i allmänhet väl tolererad med en god säkerhetsprofil. Rapporterade allvarliga effekter kan vara resultatet av läkemedelsinteraktioner mellan CBD och patienternas "befintliga läkemedel".

Granskningen tog en bred rad av forskningsdokument samt kliniska och förkliniska försök i beaktning. Deras upptäckter är uppmuntrande då de sammanfattar att, baserat på vad de vet för närvarande, är biverkningarna av CBD minimala. Du kan läsa mer om vad dessa potentiella biverkningar kan vara här. Dock är det viktigt att inte bortse från att dessa biverkningar kan vara ett resultat av användning av CBD tillsammans med andra läkemedel. Den kritiska delen av deras påstående är orden "kan komma att" då det indikerar att vi fortfarande inte till fullo förstår alla möjliga interaktioner eller komplikationer som kan ske inuti människokroppen. 

Kan du ta CBD tillsammans med andra läkemedel?

Att förstå förhållandet mellan CBD och läkemedel

CBD, likt många former av läkemedel, behöver metaboliseras av levern innan det kan distribueras runt i kroppen. När matsmältningssystemet har processat CBD, kommer det gå igenom en “första passerings-” process i levern. Det är vid denna punkt som levern använder speciella enzymer för att hjälpa till att bryta ner CBD i mindre kärnkomponenter (metaboliter) och distribuerar dem runt i kroppen via cirkulationssystemet. Denna process är helt naturlig.

Det potentiella problemet med CBD är att när det konsumeras tillsammans med andra läkemedel, tar det kort och gott nästan hela leverns uppmärksamhet. Det speciella enzymet vi nämnde, specifikt kallat cytokrom P450-enzymet, blir distraherat av CBD och det kan hindra det från att bryta ner andra läkemedel som finns i mindre delar. Det är här allvarliga effekter kan ske. Om vissa läkemedel finns kvar i kroppen längre än vad de ska, kan kroppen börja uppleva biverkningar.

Forskning om den potentiella interaktionen mellan CBD och läkemedel pågår.

Alla läkemedel som metaboliseras av P450-enzymet kan påverkas av CBD. Många typer av steroider, antibiotika, antidepressiva, beta-blockerare och antihistaminer faller in i denna kategori, bland flera andra former av läkemedel. Men bara för att dessa typer av läkemedel bryts ner av enzymer i levern, innebär det inte att interaktion med CBD definitivt sker. När man bestämmer sig för att ta CBD, bör du därför alltid konsultera läkare först, särskilt om du är orolig för dess inverkan på dina receptbelagda läkemedel.

Produktsökare